תרופות וטכנולוגיות בסל התרופות

מאז ומתמיד, האנושות עמדה בפני סיכונים רבים הגורמים לתמותה נרחבת ברחבי העולם. הסיכון המהווה את שיעור התמותה הגדול ביותר הוא היחשפות והידבקות במחלות השונות, מביניהן מחלות קטלניות יותר וקטלניות פחות. בשל כך, תחום הרפואה והמדע מתרחב ומתקדם בחלוף השנים ומהווה מרכיב חשוב באופן הישרדות המין האנושי לאורך זמן. המלחמה במחלות השונות נעשית על ידי פיתוח תרופות וטכנולוגיות שונות אשר נעשות מתוחכמות ומתקדמות יותר ויותר, עם התפרצויות מחלות חדשות. לשם כך, ישנו צורך תמידי לייצור תרופות וטכנולוגיות אשר ילחמו במחלות השונות וימנעו התפרצויות מגיפות רחבות מימדים בעולם. בעקבות כך, מתקיים חידוש של הסל התרופות ונכנסות אליו טכנולוגיות ותרופות בהתאם לצורך. במאמר הבא נרחיב ונפרט על אופן הכללת התרופות והטכנולוגיות בסל הבריאות במדינת ישראל.

תחילה, על מנת להחליט אילו תרופות וטכנולוגיות יכללו בסל הבריאות, מתבצע תעדוף של הטכנולוגיות השונות העתידות להיכנס לסל על ידי קיום הערכת טכנולוגיות רפואיות, הנעשה על ידי אנשי מקצוע השייכים למשרד הבריאות. בתום סיום הבדיקות וההערכות על ידי אנשי המקצוע, העניין מועבר אל הוועדה הציבורית לעדכון סל הבריאות אשר ממונה על ידי שר הבריאות, ועל אחריותה לבצע את ההחלטה הסופית בנוגע לכך. קבלת ההחלטה מתקיימת תוך מתן תשומת לב להיבטים משפטיים, חברתיים, אתיים, כלכליים ועוד. עם התקדמות הטכנולוגיות, עלותן הכלכלית רק הולכת וגדלה עם השנים, ומנגד תקציב סל הבריאות אינו גדול דיו בכדי להכיל את העלות הכלכלית הדרושה בכך. בעקבות זאת, מצטמצם מספר הטכנולוגיות שנכנסות לתוך סל הבריאות.

תהליך התעדוף נעשה גם על שלל התרופות, אשר קיבלו את האישורים הבריאותיים והבטיחותיים לשימוש. לכל תרופה, שעברה את המבחנים השונים, יש את התועלת שלה לקבוצת חולים מסוימת. אך גם פה עניין התקציב מהווה מגבלה לכניסת תרופות לסל הבריאות, ואינו גדול דיו על מנת לאפשר לכל התרופות להיות חלק מסל הבריאות של המדינה. בשל כך, על מנת לקיים את התהליך באופן הנכון ביותר, על הוועדה לקבוע את סדר העדיפויות של כניסת התרופות לפי חשיבות הטיפולים הדחופים ביותר לחולים במדינת ישראל. על מנת שהוועדה תקבל את ההחלטה הנכונה ביותר, ישנה רשימה מסודרת של מדדים שתכליתן הוא קיום השוואה לבחינת התרופות השונות. מבין המדדים השונים: נטל כלכלי לחברה; כמות החולים הזקוקים לתרופה; הצלת חיים תוך הבראה מלאה; יעילות התרופה במניעת המחלה והתפשטותה במדינה; הארכת החיים בנוסף לשיפור איכות החיים.

מתוך מדדים אלו, הצלת החיים מהווה את העקרון החשוב ביותר בשל העובדה כי הזכות לחיים היא הזכות בעלת הערך העליון הגדול ביותר במדינתנו. עם זאת, ישנן דילמות רבות בנוגע להצלת החיים אשר בטיפול תרופתי מתמשך, הארכת חיי החולה עלולה להוביל למספר כשלים בריאותיים הגורמים לתחושת סבל מצד החולה.